Archiwa tagu: Policja

Bezpieczeństwo i porządek powszechny

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunków

sprawnego działania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc też Policja pełnią w owym procesie niemałą rolę. Z tego względu na samym początku trzeba zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i publicznej komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny ważny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Jednakże warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były często podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest nader trudne.  Jednakże, analizując literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/