Golf

 

 

 

 

Strony o golfie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i porządek powszechny

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunków

sprawnego działania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc też Policja pełnią w owym procesie niemałą rolę. Z tego względu na samym początku trzeba zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i publicznej komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny ważny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Jednakże warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były często podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest nader trudne.  Jednakże, analizując literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/

Przepisy prawa i władza

„Istniejemy w dobie prawa” to stwierdzenie, które roznosi się majestatycznie oraz bezpiecznie. Dobrze jest nam mieć poczucie, iż chociaż od tej konkretnej strony jesteśmy w stanie zasnąć bezpiecznie oraz nie nie jesteśmy zmuszani do zaprzątania sobie głowy czymś co nie jest składową naszych kompetencji. W pięknym założeniu demokracji wygląda to po prostu, tak że dobierająć swoich przedstawicieli, zatrudniamy ich by zapewnili prawo oraz sprawiedliwość, a w zamian za to orzymują swoje wynagrodzenie w postaci podatków. Niefortunnie w dzisiejszych czasach się to mocno zmieniło, a sam polityk zamiast jako pracownika bardziej się z nim obchodzą jak z królem, u którego trzeba wyprosić by ten spełnił choć część swoich przydzielonych zadań, które ma do zrobienia. Ale mało komu to na co dzień przychodzi do głowy, a same nieobeznanie się obywateli z polityką jest coraz częściej wygodniejszą opcją dla władzy. Manipulacja i sterowność sięgają wówczas awangardy. Wtedy łatwiej też wciskać ludziom co jest prawem, a co jeszcze można uznać za jego „interpretację”, a ostatecznie wychodzi na to że prawo przeistacza się w nic innego niż elastyczną broń polityczną, która jest stosowana wyłącznie w celu zaślepiania szarych mas, a samo w sobie jako prawo zapisane jest tylko kartce papieru.

organisciak.pl